Защо Нас
Диагностична апаратура и лаборатории
от последно поколение, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите без вредно влияние върху организма.


Партньори


 • НЗОК
 • Доброволни ЗОФ
 • Тракийски университет гр. Стара Загора
 • Българска асоциация за закрила на пациентите


Отговаря на най-високите
европейски стандарти.

За Медицински център Свети Лука


МЦ Свети Лука
е създаден през 1999г. от няколко лекари - бивши и настоящи преподаватели от Медицински факултет на Тракийския Университет в гр. Стара Загора. В него работят над 20 висококвалифицирани лекари специалисти в различни области на медицината. Извършват се голям набор от клинико- диагностични , функционални и лабораторни изследвания. Добре развита е физикалната и рехабилитационна медицина, предлагаща съвременни методи за възстановяване след заболяване и инциденти. Медицинският център РАБОТИ С НЗОК, с повечето Доброволни здравноосигурителни фондове : Доверие, Дженерали, Медико-21, Токуда, Евроинс и др. Извършват се научно изследователски и клинични изпитвания в областта на хуманната медицина.


Тук ще откриете специалисти в следните области:

 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Гастроентерология
 • Пулмология
 • Психиатрия
 • Ортопедия и Травматология
 • Хирургия
 • Очни болести
 • Неврология
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Спортна медицина
 • Ендокринология
 • Ревматология
 • Микробиология


Тук се извършват:

 • Ехографски изследвания на коремни органи и стави
 • Ехокардиография
 • ЕКГ
 • Холтер ЕКГ
 • Велоергометричен тест
 • ЕКГ
 • Специализирани очни изследвания
 • Клинико-лабораторни манипулации
 • Микробиологични изследвания


   СТАТИСТИКА