КАБИНЕТИ


РЕГИСТРАТУРА

 • Телефон : 042 - 60 31 83
 • Телефон : 042 - 68 10 83

ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Атанас Дърмонов д.м.
РАБОТИ С НЗОК,
ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА СТАВИ
 • ПОНЕДЕЛНИК:
 • 1630 - 1930 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 1630 - 1930 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 1000 - 1200 ч.

Д-р Петьо Братоев
НЕ РАБОТИ С НЗОК
 • СРЯДА:
 • 1400 - 1800 ч.

Д-р Минко Михайлов
РАБОТИ С НЗОК
 • ВТОРНИК:
 • 1630 - 1830 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 1630 - 1830 ч.

КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Донко Дончев
РАБОТИ С НЗОК И ЗОФ
 • ПОНЕДЕЛНИК:
 • 830 - 1200 ч.
 • СРЯДА:
 • 830 - 1200 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 830 - 1230 ч.

Д-р Живко Андреев
НЕ РАБОТИ С НЗОК, РАБОТИ С ЗОФ
 • 12 КАНАЛНО ЕКГ
 • 24 ЧАСОВ ХОЛТЕР ЕКГ
 • ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧЕН СТРЕС ТЕСТ
 • ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
 • СРЯДА:
 • 1600 - 1800 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 1500 - 1700 ч.


ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Доц. Д-р Димо Димов д.м
РАБОТИ С НЗОК И ЗОФ
СПИРОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ И ДРУГИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДИШАНЕТО
 • ВТОРНИК:
 • 1400 - 1700 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 1400 - 1600 ч.
 • СЪБОТА:
 •  900 - 1100 ч.


СПОРТНОМЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ
Д-р Kрасимир Димов
НЕ РАБОТИ С НЗОК
ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА, СПОРТНОМЕДИЦИНСКА
ТРАВМАТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
 • ВТОРНИК:
 • 900 - 1200 ч.
 • СРЯДА:
 • 900 - 1200 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 900 - 1200 ч.ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Доц. Д-р Мариана Пенкова д.м
РАБОТИ С НЗОК И ЗОФ
ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ ОРГАНИ
 • ПОНЕДЕЛНИК:
 • 1630 - 1930 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 1630 - 1930 ч.

Д-р Маргарита Проданова
РАБОТИ С НЗОК И ЗОФ
ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ ОРГАНИ
 • СРЯДА:
 • 1430 - 1930 ч.
 • СЪБОТА:
 • 930 - 1330 ч.

НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Елиза Радева
 • ВТОРНИК:
 • 0830 - 1200 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 0830 - 1200 ч.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Митка Колева
Д-р Красимир Димов
 • ПОНЕДЕЛНИК:
 • 830 - 1830 ч.
 • ВТОРНИК:
 • 830 - 1830 ч.
 • СРЯДА:
 • 830 - 1830 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 830 - 1830 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 830 - 1830 ч.

1. МИКРОВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ
2. ВИСОКОЧЕСТОТНА ТЕРАПИЯ
3. СРЕДНОЧЕСТОТНА ТЕРАПИЯ
4. НИСКОЧЕСТОТНА ТЕРАПИЯ
5. СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ
6. УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ
7. МАГНИТОТЕРАПИЯ
8. ЛАЗЕРТЕРАПИЯ
9. АКУПУНКТУРА
10. ТЕРМОТЕРАПИЯ
11. КРИОТЕРАПИЯ
12. КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ
13. ЕКСТЕНЗИОННА ТЕРАПИЯ


ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ

Доц. Ангел Попхаритов д.м
Специалист обща и лапароскопска хирургия
НЕ РАБОТИ С НЗОК
 • ПОНЕДЕЛНИК:
 • 1600 - 1800 ч.
 • СРЯДА:
 • 1600 - 1800 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 1600 - 1800 ч.
Телефон : 888 - 30 33 06


ОЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Росица Кроснева
Д-р Петко Кроснев
Д-р Валентин Христозов

 • ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК:
 • 0900 - 1300 ч.   1500 - 1900 ч.
 • СЪБОТА:
 • 900 - 1400 ч.
Телефон : 042 - 68 10 11

СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Пламен Марчинов
Д-р Емилия Марчинова

 • ПОНЕДЕЛНИК:
 • 900 - 1900 ч.
 • ВТОРНИК:
 • 900 - 1900 ч.
 • СРЯДА:
 • 900 - 1900 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 900 - 1900 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 900 - 1900 ч.
Телефон : 042 - 68 10 58

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Д-р Дарина Руканова

 • ПОНЕДЕЛНИК :
 • 800 - 1900 ч.
 • ВТОРНИК:
 • 800 - 1900 ч.
 • СРЯДА:
 • 800 - 1900 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 800 - 1900 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 800 - 1900 ч.
 • СЪБОТА:
 • 900 - 1300 ч.
Телефон : 042 - 68 11 39ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР

Д-р Веселина Шишманова

 • ПОНЕДЕЛНИК:
 • 800 - 1800 ч.
 • ВТОРНИК:
 • 800 - 1800 ч.
 • СРЯДА:
 • 800 - 1800 ч.
 • ЧЕТВЪРТЪК:
 • 800 - 1800 ч.
 • ПЕТЪК:
 • 800 - 1800 ч.
Телефон : 0888 - 78 06 41

Външни консултанти
 • Проф. Ст. Владева - Д.М. - Ревматолог
 • Доц. П. Минева - Д.М. - Невролог
 • Гл. ас. З. Никитов - Ендокринолог


МАНИПУЛАЦИОННА
ПОСТАВЯНЕ НА МУСКУЛНИ, ВЕНОЗНИ ИНЖЕКЦИИ И СИСТЕМИ:
 • ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК :
 • 800 - 1900 ч.

ВЗЕМАНЕ КРЪВ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
 • ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК :
 • 800 - 1000 ч.

ЦЕНОРАЗПИС

 • МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД- от 40 до 70 лв.
 • МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ- 3 лв.
 • ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ- 8 лв.
 • ЕКГ- 6 лв.
 • ХОЛТЕР ЕКГ- 70 лв.
 • ВЕЛОЕРГОМЕТЪР- 80 лв.
 • КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ- 35 лв.
 • ПРЕГЛЕД + КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ - 70 лв.
 • ЕХОКАРДИОГРАФИЯ- 35 лв.
 • ВЗЕМАНЕ КРЪВ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ- 2 лв.
 • СПИРОМЕТРИЯ- 10 лв.

В центъра се извършват и други изследвания и манипулации по подробен ценоразпис.